• Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2021. Dette var andre av seks år i et ...
  • Field report for snorkeling surveys and removal of escaped farmed salmon in 13 rivers in Iceland 2023 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Guðmundsson, Leó Alexander (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   In August 2023, the aquaculture company Arctic Fish (Arctic Sea Farm) reported two small holes in one of its net-pens in Patreksfjörður in the Westfjords, Iceland. The Icelandic Food and Veterinary Authority estimated that ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte NORCE LFI drivtelling av gytefisk i 49 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Tellingene ble gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Høsten 2017 utførte LFI Uni Research drivtelling av gytefisk i 45 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Høsten 2018 utførte LFI ved Norce Miljø gytefisktelling av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Høsten 2019 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva og ...
  • Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Høsten 2020 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva og ...
  • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 

   Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Høsten 2021 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i syv elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, Haugsdalselva ...
  • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Høsten 2022 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i åtte elver hvor BKK er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, ...
  • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2020 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Ved drivtelling i Suldalslågen 1-2. desember 2020. ble det registrert 845 laks og 444 sjøaure. Blant 471 laks som var mulig å observere for merking, var 235 fettfinneklippet (dvs. 50 %). Som i tidligere drivtellinger var ...
  • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2021 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Ved drivtelling i Suldalslågen 1-2. desember 2021. ble det registrert 1055 laks og 592 sjøaure. Blant 653 laks som var mulig å observere for merking, var 373 fettfinneklippet (dvs. 57 %). Som i tidligere drivtellinger var ...
  • Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Høsten 2016 utførte LFI Uni Research drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Floteneset høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Lamberg, Anders (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Høsten 2022 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
  • Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 

   Skoglund, Helge; Lehmann, Gunnar Bekke; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Den 16. september 2019 meldte Slakteriet Brekke AS fra til Fiskeridirektoratet om en rømmingshendelse fra sin lokalitet 13654 Instefjord i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Opptelling tilsa at det dreide seg om ca. 17 200 ...
  • Plast i elver på Vestlandet 

   Velle, Gaute; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Postler, Christoph; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian; Stöger, Elisabeth; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Denne publikasjonen viser resultatene fra kartlegging av makroplast (her, fragmenter over ca. 2 cm) i 43 elver på Vestlandet høsten 2019. Kartleggingen ble utført kvantitativt eller semi -kvantitativt av en eller flere ...
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Målet for redningsaksjonen er å reetablere Vossolaksen som en selvreproduserende og høstbar bestand som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Med grunnlag i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon og ...
  • Undersøkelser av aurebestander i 18 reguleringsmagasin og innsjøer. Tyssefaldene og Mauranger 2019 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Postler, Christoph; Landro, Yngve; Bodin, Christian Lucien; Myklatun, S. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   NORCE LFI fikk i 2019 i oppdrag av Statkraft å gjennomføre prøvefiske i 18 reguleringsmagasin/innsjøer i Hardangerregionen. Av disse ligger 12 lokaliteter på vestsiden av Hardangervidda i Tyssefaldenes nedslagsfelt, og 6 ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017 

   Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Hellen, Bjart Are; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Urdal, Kurt (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Høsten 2017 utførte Uni Research, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 26 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Høsten 2022 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
  • Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016 

   Skoglund, Helge; Hellen, Bjart Are; Normann, Eirik S.; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Høsten 2016 utførte Uni Research, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...