Now showing items 21-24 of 24

  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2023 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   Høsten 2023 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 14 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
  • Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016 

   Skoglund, Helge; Hellen, Bjart Are; Normann, Eirik S.; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Høsten 2016 utførte Uni Research, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...
  • Vurdering av overlevelsen til laksesmolt i Tysseelva ved bruk av akustisk telemetri Pilotstudie 2022 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Berhe, Saron; Hanssen, Erlend Mjelde; Nilsen, Cecilie Iden; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lennox, Robert J.; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   NORCE LFI fikk i mars 2022 en henvendelse fra Eviny v/Sissel H. Mykletun om å utføre undersøkelser for å prøve og avklare om laksesmolten overlever utvandringen ned Samnangervassdraget. Eviny har et elvekraftverk (Tyssefossen ...
  • Åelva: Utlegging av gytegrus i 2019 og undersøkelse av gytegroper i 2020 

   Wiers, Tore; Normann, Eirik Straume; Landro, Yngve; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   Våren 2019 ble NORCE LFI kontaktet av Pål Jacob Klouman og Espen Myre ved Norsk Villaksbevaring AS om å etablere to gyteområder for laksefisk i Åelva som ligger i nedre del av Gjengedalsvassdraget i Hyen. Bakgrunnen for ...