• Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering 

   Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter i vassdrag. Dessuten presenterer vi resultater fra egen overvåking av gassmetning i ti norske elver og tåleforsøk med Atlantisk ...
  • Kartlegging av mikroplastkilder i urbant miljø fra land til sjø – kilder, mengder og spredning 

   Haave, Marte; Henriksen, Taran; Gomiero, Alessio; Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2022)
   Studien har kartlagt og undersøkt mengdene, spredningen og kildene til mikroplast (<1mm) i bymiljøet i Bergen, Norge. Mikroplastkonsentrasjonene ble undersøkt i syv ulike miljøområder og identifisert med Pyr-GCMS og ATR-FTIR ...
  • Marin Overvåking Hordaland 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2019)
   Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på biologiske og fysisk-kjemiske parametere. Overvåkingen omfatter ...
  • Marin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2022)
   Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. I 2021 består overvåkingsprogrammet av kun vannundersøkelser. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på ...
  • Marin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Dahlgren, Thomas Gunnar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2023)
   Miljøovervåkningsprogrammet “Marin Overvåking Hordaland" omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Overvåkingen inkluderer vannundersøkelser, bløtbunnundersøkelser og strandsoneundersøkelser. Formålet er å beskrive ...
  • Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2020 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2021)
   «Marin Overvåking Hordaland» (MOH) er et overvåkingsprogram som har til hensikt å dokumentere miljøtilstanden i fjordsystemene i Hordaland, samt å fange opp eventuelle trendutviklinger med hensyn til eutrofiering og kjemisk ...
  • Marin Overvåking Hordaland: Statusrapport 2019 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Dahlgren, Thomas; Isaksen, Trond E. (Research report, 2020)
   Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Overvåkingen omfatter vannundersøkelse, bløtbunnundersøkelse og strandsoneundersøkelse. Formålet er å beskrive ...
  • Marin overvåking Rogaland, Statusrapport april 2015 

   Torvanger, Ragni; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Alvestad, Tom; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Undersøkelsen omfatter en vurdering av de biologiske, fysiske og kjemiske forhold over et stort sjøareal i Rogaland. De biologiske undersøkelsene inneholder bunndyrsprøver og makroalger. Tetthet av mikroalger i vannmassene ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Storebø i Austevoll kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse i nordøstre del av vannforekomsten Storebø, i Austevoll kommune. Innsamlingene ble gjennomført 13. november 2014. Formålet med denne ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Aldøyna ved Værlandet i Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved den planlagte nye plasseringa til oppdrettslokaliteten Ådnøy i Høgsfjorden, Sandnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Ånnaholmane i Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bjelkavik i Suldal kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Bjelkavik (lokalitetsnr. 11930) i Vindafjorden, Suldal kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25. september 2014. Rogaland ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune, 2013 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevika i Kvinnherad kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Djupevika i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Fosså (lokalitetsnr. 11893) i Austre Ombofjorden, Hjelmeland kommune. Innsamlingene ble gjennomført 27. mai 2015. Bakgrunnen ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kalvøya ved Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kobbavik i Finnøy kommune 2013 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kobbavik i Fognafjorden, Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...