• MOM C-undersøkelse fra lokalitet Langøyna Ø i Tysvær kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Langoyna O i Nedstrandsfjorden, Tysvar kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert pa ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Rongøy i Øygarden kommune, 2015 

   Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Rongøy (lokalitetsnr. 29276) i Hjeltefjorden, Øygarden kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25.mars 2015. Formålet ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skatholmen i Fusafjorden, Fusa kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert pa vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skorpo NV i Kvinnherad kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skorpo NV i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Storoksen i Askøy kommune, 2015 

   Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Storoksen (lokalitetsnr. 20776) i Hjeltefjorden, Askøy kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25.–26. mars 2015. Formålet ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Sveholmane i Flora kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i resipienten utenfor settefiskanlegget Sørebø ved Øystrebøvatnet innerst i Fuglesetfjorden, Høyanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langavika i Hjelmeland kommune 2013 

   Lode, Torben; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Langavika i Garsundfjorden, Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Onarøy (lok.nr. 10136) i Onarheimsfjorden, Tysnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOMC-undersøkelse fra lokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Munkholmen (lokalitetsnr. 13629) i Hervikfjorden, Tysvær kommune. Innsamlingene ble gjennomført 28. mai 2015. Bakgrunnen ...
  • Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland (100818) 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2019)
   Makroalgeundersøkelsene i 2019 viser, i likhet med tidligere år, gode forhold i hele prøveområdet. Totalt 22 stasjoner er undersøkt i 21 ulike vannforekomster. Femten stasjoner får tilstandsklasse II (God), mens de resterende ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015, Årsrapport 2015 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Hadler-Jacobsen, Silje; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det femte året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2015 sammen ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Årsrapport 2016 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det sjette året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2016, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2016 sammen ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Sammendragsrapport 2011-2016 

   Kvalø, Stian Ervik; Hestetun, Jon Thomassen; Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2017)
   Denne rapporten er en samlerapport for resultatene i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2016. I forhold til tidligere Byfjordsundersøkelser, som bare omfattet ...
  • Resipientundersøkelse ved Årabrot, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Hadler-Jacobsen, Silje; Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Haugesund Kommune utført en resipientundersøkelse utenfor Årabrot, nord for Haugesund sentrum. Her finnes et nedlagt deponi, samt et renseanlegg for avløpsvann fra Haugesund og ...
  • Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 

   Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Avlesen, Helge; Skoglund, Helge; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Våren 2018 utførte LFI ved Norce Miljø strømmålinger i østre del av Evangervatnet. Formålet var å undersøke i hvilken grad driftsvannføringen fra Evanger kraftverk kunne påvirke strømmønster og temperatur i Evangervatnet ...
  • Strømmålinger i Sørfjorden i Hardanger 

   Haave, Marte; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Thiem, Øyvind (Research report, 2015)
   Rapporten inneholder resultatene fra oppdrag Straummålingar i Sørfjorden (ref 2013/6490), bestilt av Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga, og utført av Uni Research Miljø SAMMarin. Rapporten har som formål ...