• Habitatkartlegging Espedalsvassdraget 

   Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge (Research report, 2014)
   Espedalsvassdraget fremstår samlet sett som produktivt habitat for sjøaure og laks. Deler av vassdraget er nesten urørt, har en enestående og særpregete morfologi og kan brukes som referansestrekning - ikke minst med tanke ...
  • Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015 - 2017 

   Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph (Research report, 2018)
   Kartlegging av fysiske habitatforhold for storaure i Tokkeåi nedenfor Helevetesfossen (2015, 2016) viser at det er relativt lav skjultilgang i Tokkeåi, særlig i nedre deler (vektet skjul er 4,7), og at gyteareal er ca. ...
  • Plast i elver på Vestlandet 

   Velle, Gaute; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Postler, Christoph; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian; Stöger, Elisabeth; Wiers, Tore (, Research report, 2020)
   Denne publikasjonen viser resultatene fra kartlegging av makroplast (her, fragmenter over ca. 2 cm) i 43 elver på Vestlandet høsten 2019. Kartleggingen ble utført kvantitativt eller semi -kvantitativt av en eller flere ...
  • Rusmiddelbruk i arbeidslivet 

   Nesvåg, Sverre; Tungland, ELse M. (Research report, 1999)