• Gardsmat i Rogaland 

      Hauge, Jarleiv; Nødland, Svein Ingve; Fardal, Gaute (Research report, 1996)
      Denne rapporten omhandlar småskala produksjon og omsetning av gardsmat. Med gardsmat meiner vi småskala foredling og sal av matvarer fra gardsbruket basert på gardens eigen ressursar og/eller på lokale mattradisjonar. ...