Now showing items 21-29 of 29

  • Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2014-2017 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Stranzl, Sebastian; Pulg, Ulrich (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Tetthetene av ungfisk av laks på både de kvantitative og kvalitative stasjonene er undersøkt i perioden 2014-2017, viste en sværte høy gjennomsnittlig tetthet av både årsunger og eldre lakseunger nedstrøms kraftstasjonen. ...
  • Kongsfjordelva – Fiskebiologiske undersøkelser i 2014 og 2015 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Stranzl, Sebastian (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Uni Research Miljø har gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Kongsfjordelva i perioden 2014 til 2018. Resultatene for 2014 og 2015 viser store forskjeller i produksjonen av laks oppstrøms og nedstrøms kraftverket. ...
  • Overvåking av gassmetning i Vetlefjordselva 2014–2015 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Overvåkingen av gassmetning i Vetlefjordelva i 2014 og 2015 viste at det i perioder forekom moderat gassovermetning nedenfor Mel kraftverk (median 105 %, maks. 108 % TGP). Vannet fra restfeltet (referanse) var ikke overmettet ...
  • Plast i elver på Vestlandet 

   Velle, Gaute; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Postler, Christoph; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian; Stöger, Elisabeth; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Denne publikasjonen viser resultatene fra kartlegging av makroplast (her, fragmenter over ca. 2 cm) i 43 elver på Vestlandet høsten 2019. Kartleggingen ble utført kvantitativt eller semi -kvantitativt av en eller flere ...
  • Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker 

   Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S. (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Denne publikasjonen skal bidra til å formidle kunnskap om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Den er laget for arbeidet med vannforskriften, og gir dessuten relevant informasjon for vilkårsrevisjoner ...
  • Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker 

   Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Denne publikasjonen skal bidra til å formidle kunnskap om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Den er laget for arbeidet med vannforskriften, og gir dessuten relevat informasjon for vilkårsrevisjoner ...
  • Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker (4. opplag) 

   Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik S.; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Denne publikasjonen skal bidra til å formidle kunnskap om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Den er laget for arbeidet med vannforskriften, og gir dessuten relevat informasjon for vilkårsrevisjoner ...
  • Undersøkelser i Åmselva 2015. Gytefisktelling, ungfisk, substrat 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Stranzl, Sebastian; Bret, Joachim (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Høsten 2015 ble det gjennomført gytefisktelling, ungfiskundersøkelse ved el-fiske og vurdering av substratforhold i Åmsvassdraget. Gytefisktellingen ble gjennomført etter initiativ og bestilling fra Vindafjord jakt- og ...
  • Vurdering av funksjonen til terskler i Årdalselven. Forslag til justeringer 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler tiltak som kan vurderes gjennomført i lokaliteter med terskler i Årdalselven. Rapporten beskriver problematikk rundt substrat og sedimentering i terskelbaseng med lav vannhastighet generelt, og ...