• A test of migratory coupling in the salmon-trout predator-prey complex of a subarctic fjord 

   Lennox, Robert J.; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Mahlum, Shad Kenneth; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Atlantic salmon (Salmo salar) smolts are vulnerable to predators during their seaward migration. To determine whether sea trout (Salmo trutta) exhibit a coupled migration to exploit the smolt run, we tracked Atlantic salmon ...
  • Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Malmstrøm, Martin; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Vollset, Knut; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Järnegren, Johanna; Kirkendall, Lawrence Richard; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Nielsen, Anders; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Behaviour of anadromous brown trout (Salmo trutta) in a hydropower regulated freshwater system 

   Dahlmo, Lotte Svengård; Velle, Gaute; Nilsen, Cecilie Iden; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Many Norwegian rivers and lakes are regulated for hydropower, which afects freshwater ecosystems and anadromous fish species, such as sea trout (Salmo trutta). Lakes are an important feature of many anadromous river systems. ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Development of a risk assessment for sea trout in coastal areas exploited for aquaculture 

   Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Ugedal, Ola; Vollset, Knut; Karlsen, Ørjan; Davidsen, Jan Grimsrud; Sægrov, Harald; Lennox, Robert J. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The regulation of aquaculture production in Norway considers the potential impact of salmon lice on wild fish. However, most attention has been focused on impacts on wild Atlantic salmon, despite the fact that anadromous ...
  • Digital fisheries data in the Internet age: Emerging tools for research and monitoring using online data in recreational fisheries 

   Lennox, Robert; Sbragaglia, Valerio; Vollset, Knut; Sortland, Lene K.; McClenachan, Loren; Jarić, Ivan; Guckian, Meaghan L.; Ferter, Keno; Danylchuk, Andy J.; Cooke, Steven J.; Arlinghaus, Robert; Twardek, William M. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Recreational fisheries are diverse in scale, scope, and participation worldwide, constituting an important ecosystem service of marine and freshwater ecosystems. Management of these socio-ecological systems is challenged ...
  • Drift diving: A quick and accurate method for assessment of anadromous salmonid spawning populations 

   Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Lennox, Robert J.; Skaala, Øystein; Barlaup, Bjørn Torgeir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The accuracy of drift diving surveys of Atlantic salmon, Salmo salar L. and sea trout, Salmo trutta L., was evaluated by comparing the abundance and size distribution with catches in a fish trap over 6 years in the River ...
  • Ecological regime shift in the Northeast Atlantic Ocean revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon 

   Vollset, Knut; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong; Thorstad, Eva Bonsak; Sægrov, Harald; Raunsgard, Astrid; Skagseth, Øystein; Lennox, Robert; Østborg, Gunnel Marie; Ugedal, Ola; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Ecological regime shifts are abrupt changes in the structure and function of ecosystems that persist over time, but evidence of contemporary regime shifts are rare. Historical scale data from 52,384 individual wild Atlantic ...
  • Effects of tag type and surgery on migration of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts 

   Lennox, Robert; Stöger, Elisabeth; Dahlmo, Lotte Svengård; Helle, Turid Myklebust; Wiers, Tore; Hanssen, Erlend Mjelde; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Tagging salmon smolts to provide information about the timing of outmigration has been a common approach to monitor phenology and model the risk of encountering stressors. However, the validity of tagging has come under ...
  • Effekter av vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks og aure i Bjoreio 

   Skoglund, Helge; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Tapping av kaldt bunnvann fra Sysenmagasinet for å opprettholde minstevannføringen i Vøringsfossen har ført til lavere temperaturer og dårligere oppvekstsvilkår for laks og sjøaure i Bjoreio. Som et tiltak for å øke ...
  • Ekstraordinær overvåking av lakselussituasjonen i Nordhordland våren 2023 

   Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
   I forbindelse med overvåking av utvandrende laksesmolt fra elvene Vosso og Dale ble det tidlig i mai 2023 oppdaget sjøørret med kraftige påslag av lakselus langt inne i fjordsystemet. På oppdrag fra Miljødirektoratet ble ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016–2017 og muligheter for avbøtende tiltak 

   Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Rapporten består av tre deler: resultater fra gassmetningsovervåking i 2016 og 2017, en analyse av utgassing i Otra nedenfor Brokke, samt en modellering av tiltak til økt lufting av gassovermettet vann.
  • Gassmetning i Otra nedenfor Brokke kraftverk 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Olsen, Espen; Skår, Bjørnar; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Overvåking av gassovermetning i Otra nedenfor Brokke kraftverk (2011-2015) har vist at det fantes gassovermetningsbølger opptil 172 % TGP (total gass pressure). I mer enn 45 % av tiden 2013–2015 var gassovermetningen over ...
  • Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering 

   Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter i vassdrag. Dessuten presenterer vi resultater fra egen overvåking av gassmetning i ti norske elver og tåleforsøk med Atlantisk ...
  • Gytefisktelling av laks og sjøaure på Vestlandet: status og utvikling i perioden 2004-2018 

   Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lennox, Robert (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   I de siste tiårene har situasjonen vært kritisk og uavklart for mange lakse‐ og sjøaurebestander på Vestlandet. Dette gjelder særlig for bestandene i Hardangerfjorden, hvor de fleste viktige laksevassdrag har vært stengt ...
  • Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2014)
   Høsten 2013 utførte LFI Uni Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Vest-Agder. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...
  • Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Høsten 2015 utførte LFI Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ...
  • Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Høsten 2014 utførte Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike ...