• Acute effects of gas supersaturation on Atlantic salmon smolt in two Norwegian rivers 

   Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Total dissolved gas (TDG) supersaturation downstream of hydropower plants may cause gas bubble disease (GBD) and harmful effects in fish. Little is known about tolerance levels of TDG supersaturation on Atlantic salmon ...
  • Assessment of possible adverse consequences for biodiversity when planting vascular plants outside their natural range in Norway -(VKM) 

   Nielsen, Anders; Måren, Inger Elisabeth; Rosef, Line; Kirkendall, Lawrence Richard; Malmstrøm, Martin; Velle, Gaute; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Järnegren, Johanna; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Thorstad, Eva Bonsak (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The aim of this report is to define guidelines that helps prevent the planting of vascular plant species with a high potential for negative effects on local biodiversity. It is assumed that the native or local populations ...
  • Assessment of the risk of negative impact on biodiversity from import and release of eggs or live fish from landlocked Atlantic salmon from Klarälven in Sweden to Trysilelva in Norway. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Thorstad, Eva Bonsak; Garseth, Åse Helen; Gjøen, Tor; Gulla, Snorre; Lo, Håvard; Malmstrøm, Martin; Mo, Tor Atle; Velle, Gaute; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Rolf Erik; Rimstad, Espen; Rueness, Eli Knispel; Øverli, Øyvind; Nielsen, Andreas (VKM Report, Research report, 2021)
  • Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Malmstrøm, Martin; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Vollset, Knut; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Järnegren, Johanna; Kirkendall, Lawrence Richard; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Nielsen, Anders; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import and keeping of crustaceans in freshwater aquaria. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Velle, Gaute; Edsman, Lennart; Evangelista, Charlotte; Johnsen, Stein Ivar; Malmstrøm, Martin; Vrålstad, Trude; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre Linné; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Thorstad, Eva Bonsak; Nielsen, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) was requested by the Norwegian Environment Agency to assess the risk of negative impacts to biodiversity in Norway resulting from import of crustacean ...
  • Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import of wrasses and other cleaner fish for use in aquaculture. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Rueness, Eli Knispel; Berg, Paul Ragnar; Gulla, Snorre; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Järnegren, Johanna; Malmstrøm, Martin; Mo, Tor Atle; Rimstad, Espen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Thorstad, Eva Bonsak; Nielsen, Anders; Velle, Gaute (VKM Report, Research report, 2019)
  • Behaviour of anadromous brown trout (Salmo trutta) in a hydropower regulated freshwater system 

   Dahlmo, Lotte Svengård; Velle, Gaute; Nilsen, Cecilie Iden; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Many Norwegian rivers and lakes are regulated for hydropower, which afects freshwater ecosystems and anadromous fish species, such as sea trout (Salmo trutta). Lakes are an important feature of many anadromous river systems. ...
  • Behavioural response of brown trout (Salmo trutta) to total dissolved gas supersaturation in a regulated river 

   Lennox, Robert J.; Thiemer, Kirstine; Vollset, Knut Wiik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Nilsen, Cecilie Iden; Haugen, Thrond Oddvar; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Total dissolved gas supersaturation from dams and power stations is a chronic freshwater pollutant that is toxic to animals with aquatic respiration. Laboratory ecotoxicology experiments have revealed capacity for captive ...
  • Biological intercalibration: Invertebrates 2020 

   Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport, Research report, 2020)
   The 24th biological intercalibration of invertebrates in ICP Waters included three laboratories. The intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries, to ensure high quality data in the ICP ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

   Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   I ytre deler av Sogn og Fjordane har mange vassdrag vært utsatt for forsuring, men siden 1990‐tallet har det vært en forbedring i forsuringssituasjonen i Sogn og Fjordane. Det har imidlertid vært påvist flere sjøsaltepisoder ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland 

   Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Schneider, Susanne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2013)
   På oppdrag fra Avinor har LFI Uni Miljø undersøkt begroingsalger, bunndyr, fisk, vannplanter, miljøgifter i fisk og vannkjemi for å gjøre opp økologisk status i vassdrag ved Bergen lufthavn Flesland høsten 2012. Analyse ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 

   Velle, Gaute; Haave, Marte; Olsen, Espen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandsvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Postler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Agder har LFI ved Norce utført biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra i 2018. Undersøkelsene omfatter elektrisk fiske i Dåsånavassdraget for å følge opp effekten av rognplanting i forbindelse ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019 

   Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Dåsånavassdraget er en sideelv til Otra, og var en del av det opprinnelige utbredelsesområdet til den relikte laksen bleke før den forsvant fra vassdragsavsnittet som følge av forsuring. I perioden 20142018 har det årlig ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Effects of nuisance submerged vegetation on the fauna in Norwegian rivers 

   Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The abundance of aquatic vegetation is increasing in rivers and lakes worldwide. The aim of this study was to find how the macrophyte Juncus bulbosus Linnaeus affects salmonids and benthic macroinvertebrates in Norwegian ...
  • Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016 

   Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   To vassdrag som munner i Arefjordpollen ble befart i Januar 2016. Bakgrunnen for befaringen var å evaluere hvordan en alternativ løsning for RV555 over Arefjordpollen kan påvirke sjøørret og annen fisk i området. Hovedfokuset ...