• Ecological regime shift in the Northeast Atlantic Ocean revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon 

   Vollset, Knut; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong; Thorstad, Eva Bonsak; Sægrov, Harald; Raunsgard, Astrid; Skagseth, Øystein; Lennox, Robert; Østborg, Gunnel Marie; Ugedal, Ola; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Fiske, Peder (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Ecological regime shifts are abrupt changes in the structure and function of ecosystems that persist over time, but evidence of contemporary regime shifts are rare. Historical scale data from 52,384 individual wild Atlantic ...
  • Natural and anthropogenic drivers of escaped farmed salmon occurrence and introgression into wild Norwegian Atlantic salmon populations 

   Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Glover, Kevin Alan; Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Erkinaro, J.; Florø-Larsen, Bjørn; Foldvik, Anders; Heino, Mikko Petteri; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lo, Håvard; Lund, Roar Asbjørn; Muladal, R.; Niemela, E.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Otterå, Håkon Magne; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Marine aquaculture of Atlantic salmon (Salmo salar) is a relatively new industry where breeding programs have led to rapid genetic change in the captive populations that were built up alongside conspecific wild individuals. ...
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar (Fisken og Havet, Research report, 2019)
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen, Research report, 2021)
   I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
  • Swimming with the fishes: validating drift diving to identify farmed Atlantic salmon escapees in the wild 

   Mahlum, Shad Kenneth; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Norman, E. S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Bakke, Gunnar O; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar interbreeding with wild conspecifics represents a threat to the genetic integrity and viability of wild populations. Therefore, it is necessary to accurately quantify escapees in ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017 

   Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Hellen, Bjart Are; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Urdal, Kurt (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Høsten 2017 utførte Uni Research, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 26 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018 

   Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Utdrag: Høsten 2018 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 29 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2019 

   Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, B. A.; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Høsten 2019 ble det planlagt utfisking av rømt oppdrettslaks i 20 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). I tre av ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2020 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Furset, Thomas Tveit; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Høsten 2020 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 20 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2021 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Furset, Thomas Tveit; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Høsten 2021 ble det planlagt utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Hensikten var å redusere ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2021 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Furset, Thomas Tveit; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Høsten 2021 ble det planlagt utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Hensikten var å redusere ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2022 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Høsten 2022 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 13 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2023 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   Høsten 2023 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 14 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...
  • Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016 

   Skoglund, Helge; Hellen, Bjart Are; Normann, Eirik S.; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Høsten 2016 utførte Uni Research, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...