• Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren 

   Leknes, Einar; Uhre, Andreas Nordang (Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse i et prosjekt om samvirke mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Tore Leite ...
  • Sammenligning av Bymiljøpakken på Nord-Jæren og Miljøpakken i Trondheim 

   Leknes, Einar; Uhre, Andreas Nordang; Pritchard, Ray (Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenligner utviklingen av henholdsvis Miljøpakken i Trondheim og Bymiljø-pakken på Nord-Jæren. Rapporten er basert på gjennomgang av offentlige dokumenter om disse pakkene, avisklipp og konsultasjoner med ...