• Marin miljøundersøkelse ved Bjørnskjæret og Slokkholmen Øst i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   På oppdrag fra Marine Harvest, region nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse i Risværfjorden, Leka Kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Det er tatt prøver fra fire stasjoner i området rundt ...
  • MOM C undersøkelse i Døløyråsa høsten 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fire stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettsanleggene Lyrnesset og ...
  • MOM C undersøkelse ved Ånholmen i 2012 

   Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Sandnes, Thomas; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Ånholmen i Fosnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C undersøkelse ved Båtfjordstranda i 2012 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Båfjordstranda tilhørende Emilsen Fisk AS i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C undersøkelse ved Håøya i Trondheimsleia i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra 3 stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Trondheimsleia, Hitra kommune i ...
  • MOM C undersøkelse ved Lille Torsøy i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettslokaliteten Lille Torsø, ...
  • MOM C undersøkelse ved lokalitet Lismåsøy i Tilremfjorden Brønnøy kommune 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Lismåsøy i Tilremfjorden, Brønnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C undersøkelse ved Nye Lekafjorden i 2012 

   Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved ett planlagt oppdrettsanlegg i Lekafjorden i Leka kommune, tilhørende firmaet Emilsen Fisk AS. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Barøya i Raudsund, i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Raudsunda, Namsos kommune i Nord-Trøndelag ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Kipholman i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS den 6. oktober, 2011 og den 3. november, ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Mannbruholmen i Sulfjorden i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i nord for Frøya, Frøya kommune i ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Tennøya i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i området mellom øyene Sula og Frøya, ...
  • MOM C undersøkelse ved Valøyan i Sulfjorden i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i området ved Sulfjorden, nord for ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Geitryggen i Arnøfjorden, Nærøy kommune, mars 2013 

   Strøm, Vidar; Sandnes, Otto K; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Geitryggen i Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Bremnessvaet og Brettingen i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fem stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Trondheimsleia, Smøla kommune i Møre ...
  • MOM C-undersøkelse ved Gjerdinga i 2011 

   Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettsanlegget Gjerdinga i Nærøy ...
  • MOM C-undersøkelse ved Nord-Gjæslingan i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fire stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettsanlegget Nord-Gjæslingan, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Nørholmen i 2011 

   Strøm, Vidar; Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i ved Nørholmen i Trondheimsleia, Smøla ...
  • MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokalitet Slokkholmen Øst, desember 2012 

   Strøm, Vidar; Hagen, Linda; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Slokkholmen Øst, i Risværfjorden i Leka kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokalitetene Edøya og Geitholmen i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fem stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Vikna kommune i Nord-Trøndelag den ...