• Exploring the complexity of hydrogen perception and acceptance among key stakeholders in Norway 

   Høyland, Sindre Aske; Kjestveit, Kari; Skotnes, Ruth Østgaard (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article explores the complexity of factors or mechanisms that can influence hydrogen stakeholder perception and acceptance in Norway. We systematically analyze 16 semi-structured in-depth interviews with industry ...
  • Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer 

   Skotnes, Ruth Østgaard; Hansen, Kåre; Krøvel, Anne Vatland (Research report, 2020)
   Denne rapporten formidler funn fra prosjektet «Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer i norske kommuner», gjennomført av en tverrfaglig prosjektgruppe ved NORCE fra august 2017 til mai 2020. Prosjektet ble gjennomført ...
  • Risk and Crisis Communication about Invisible Hazards 

   Skotnes, Ruth Østgaard; Hansen, Kåre; Krøvel, Anne Vatland (Journal article, 2021)
   This article discusses differences between invisible and visible hazards, and how these differences can affect risk and crisis communication. Invisible hazards are risks that we cannot see, and often cannot touch, taste, ...