• Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2023 

   Kambestad, Marius; Simonsen, Lisa Hansen; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2024)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2023. Dette var fjerde av seks år i et ...
  • Kartlegging av sjøørretvassdrag i Ørsta i 2022 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Simonsen, Lisa Hansen; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» er et prosjekt ledet av organisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre og finansiert av Hofseth Aqua AS med en rekke offentlige bidragsytere. Norwegian Research Centre ved faggruppen Laboratorium ...