• Bærekraftig næringsutvikling 

   Heide, Morten; Olsen, Odd Einar (Research report, 1992)
  • Evaluering av SND's Program for Miljøprodukter 

   Olsen, Odd Einar; Kvadsheim, Henrik (Research report, 1995)
   Rapporten presenterer en evaluering av SND's "program for miljøprodukter" (PMP). I årene 1992-94 ble over 26 mill kr gitt som tilskudd til små og mellomstore bedrifter i distriktene for å støtte utvikling og kommersialisering ...
  • Fra idé til ... 

   Nødland, Svein Ingve; Olsen, Odd Einar (Research report, 1992)
   Denne rapporten er en evaluering av Idesøkprogranunet, et teknologispredningsprogram mellom SINTEF og små og mellomstore bedrifter i distriktene. I evalueringen legges hovedvekten på resultater i bedriftene, men også ...
  • Informasjonsnettverk og regional utvikling 

   Gjerstad, Brita; Olsen, Odd Einar (Research report, 2000)
   Denne rapporten dokumenterer og analyserer RF-Rogalandsforskningse aktiviteter i tre utvalgte informasjonsnettverk. Prosjektet skulle gjennomføres som et følgeforskningsprosjekt. Svak framdrift medførte at prosjektet ble ...
  • Pride Africa Uganda 

   Olsen, Odd Einar (Research report, 1998)
   Scope of work has been to assess performance and the "Business Plan and Budget Sept 1998 to Aug 2000" of Pride Africa Uganda (PA/U). PA/U is a micro finance institution operating in Uganda since January 1996. It is an ...
  • Rosenberg Verft og lokalt næringsliv 

   Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas (Research report, 1996)
   Prosjektet undersøker hvilken betydning Rosenberg Verft (RV} har for utvikling og vedlikehold av petroleumsrelatert industrikompetanse i Stavanger-regionen. Verftet kjøpte i 1994 for over 1, 1 mill. kr. i varer/tjenester ...
  • Rutiner og læring 

   Olsen, Odd Einar (Research report, 1995)
   Rapporten analyserer organisatorisk kompetanseheving som følge av store veginvesteringer. Rennfast og Askøy-brua brukes som eksempler. Eksisterende rutiner og kontraktsrelasjoner gjør at Vegvesenet tilegner seg teknisk ...
  • Samfunnssikkerhet – forsøk på en begrepsfesting 

   Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Hovden, Jan (Research report, 2005)
  • Små felt - mange oppgaver 

   Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas; Gjelsvik, Martin; Leknes, Einar (Research report, 1996)
   Rapporten vurderer nærings-og sysselsettingsmessige muligheter for Stavanger-regionen (Nord­Jæren) ved utbygging av små petroleumsfelt i Nordsjøen. Beregning av sysselsettingspotensialet er i rapporten koblet sammen med ...
  • Vegen blir til 

   Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar; Thomassen, Øyvind; Torvatn, Hans (Research report, 1998)
   Rapporten dokumenterer oppstart av FoU-programmet Produktivitet 2005 (P2005) som er planlagt gjennomført i perioden 1997-2005. Programmet er primært et samarbeidsprosjekt mellom forskjellige fakulteter på NTNU, SINTEF og ...