• Alternative drivstoffer 

   Meissner, Rudolf; Heinzerling, Gottfried; Movik, Espen (Research report, 1996)
   Evaluering av Samferdselsdepartementel/Vegdirektoratets forsøksordning med alternative drivstoffer i transportsektoren 1991-1995. Prosjekter som er viet særlig oppmerksomhet er bl.a. forsøk med naturgassbuss i Trondheim, ...
  • Differensiering av avfallsgebyrer for produksjonsavfall 

   Movik, Espen; Meissner, Rudolf (Research report, 1996)
   Rapporten tar for seg forutsetningene, mulighetene og begrensningene for innføring av et system med differensierte gebyr for produksjonsavfall. Den tar for seg de teoretiske argumentene, praktiske rammebetingelser og ser ...
  • Fri til å velge - gevinst eller tap? 

   Nødland, Svein Ingve; Berge, Dag Magne; Johansen, Reidar; Lie, Trond; Meissner, Rudolf (Research report, 1992)
  • Koordinering av virkemiddelapparatet overfor nyetablerere i Rogaland 

   Reiersen, Jan Einar; Børve, Hege Eggen; Meissner, Rudolf; Berg, Christin (Research report, 1998)
   I denne rapporten drøftes spørsmålet om virkemiddelapparatet overfor nyetablerere bør koordineres og på hvilken måten det eventuelt må gjøres.
  • Regionalt samarbeid over landegrenser i Europa 

   Farsund, Arild Aurvåg; Meissner, Rudolf; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1995)
   Samarbeid mellom regioner over landegrenser i Europa er et aktuelt tema på den regional-og næringspolitiske dagsorden. Dette prosjektets hovedmål har vært å (1) gi en empirisk og teoretisk drøfting av begrepet transnasjonale ...
  • Sammenligning av alternative behandlingssystemer for organisk husholdningsavfall 

   Kjeilen, Grethe; Meissner, Rudolf (Research report, 1996)
   Alternative behandlingssystemer for omsetning av organisk husholdningsavfall er beskrevet og sammenlignet med bakgrunn i den teknologiske prosessen, miljøpåvirkninger og økonomiske vurderinger. Metoder som er omhandlet ...