• Bærekraftige kredittordninger for entreprenører og mikroindustri 

   Lindøe, Preben; Nødland, Svein Ingve (Report, 1993)
   På bakgrunn av de signaler som gis i stortingsmelding 51, 1991-92, "Om utviklingstrekk i Nord-sør forholdet og Norges samarbeide med utviklingslandene", drøfter rapporten kredittprogram mot mikroindustri. Tre ulike perspektiv ...
  • Delingen av Oljedirektoratet: Fra janusansikt til grenseløst samarbeid? 

   Laudal, Thomas; Lindøe, Preben (Research report, 2003)
   Formålet med denne rapporten er å belyse hvilke konsekvenser delingen av Oljedirektoratet kan få for håndteringen av faglige dilemmaer (som omtales som ”janusansikter”) og for rollen som premissleverandør til departementene. ...
  • Dokumentasjonskrav til HMS i SMB 

   Lindøe, Preben; Sunde, Gunnar; Buytendorp, Hege (Research report, 1996)
   Små og mellomstore bedrifter skal dokumentere hvordan de ivaretar både myndigheters og kunders krav til systemer for kvalitetssikring og internkontroll. Rapporten utvikler og drøfter et teoretisk rammeverk omkring denne ...
  • Endringsagenter og forskere 

   Lindøe, Preben (Research report, 1997)
   Rapporten drøfter det spenningsforhold forskere kommer i når en skal delta som endringsagenter i et program for bedriftsutvikling. Overfor bedriftene skal en vise at en kan bidra til endring og overfor forskersamfunnet ...
  • Leros Strength forliset: En organisert ulykke? 

   Lindøe, Preben; Karlsen, Jan Erik (Research report, 1997)
   Rapporten beskriver: • sikkerhet og beredskap ved forliset av Leros Strength med vekt på de "spilleregler'' driftselskapet/eierne/lasteierne/klasseselskapene følger samt av myndighetenes regelverk. • konsekvenser av ...
  • Mønstre for partssamarbeid om internkontroll 

   Lindøe, Preben (Research report, 1992)
  • Vegen blir til 

   Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar; Thomassen, Øyvind; Torvatn, Hans (Research report, 1998)
   Rapporten dokumenterer oppstart av FoU-programmet Produktivitet 2005 (P2005) som er planlagt gjennomført i perioden 1997-2005. Programmet er primært et samarbeidsprosjekt mellom forskjellige fakulteter på NTNU, SINTEF og ...