• Arbeidsinnvandring til Rogaland – regionale utfordringer 

   Kvadsheim, Henrik (Research report, 2008)
   Rogaland har i seinere år, som Norge forøvrig, opplevd en betydelig grad av arbeidsinnvandring fra andre land. Våren 2007 fikk IRIS i oppdrag av Rogaland Fylkeskommune å gjennomføre et forprosjekt der hensikten skulle være ...
  • Bedriftsutvikling i nettverk, medvirkning og arbeidsmiljø 

   Kvadsheim, Henrik (Research report, 2000)
   RF-Rogalandsforskning har siden 1995 deltatt som en av 7 moduler i det nasjonale forskningsprogrammet Bedriftsutvikling mot år 2000 (BU-2000). Arbeidet i modulen har foregått i samarbeid med tre bedriftsnettverk. ...
  • Evaluering av SND's Program for Miljøprodukter 

   Olsen, Odd Einar; Kvadsheim, Henrik (Research report, 1995)
   Rapporten presenterer en evaluering av SND's "program for miljøprodukter" (PMP). I årene 1992-94 ble over 26 mill kr gitt som tilskudd til små og mellomstore bedrifter i distriktene for å støtte utvikling og kommersialisering ...
  • Fra ide til lønnsom drift - en krevende øvelse 

   Kvadsheim, Henrik; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2010)
   Iparks inkubator er opprettet for å hjelpe gründere, slik at idéer kan bli realisert raskere og sikrere til vekstbedrifter. Dette er en studie utført for Ipark der hensikten har vært å få en bedre forståelse av hvilke ...
  • Internkontroll som kundekrav mot SMB 

   Kvadsheim, Henrik (Research report, 1994)
   Rapporten beskriver hvordan store bedrifter som kunder til SMB, kan spille en rolle i innføringen av "internkontroll" i SMB. Det blir lagt vekt på forskjellige motiv som påvirker kundenes kravatferd, herunder spesielt ...
  • Muligheter og utfordringer for u-landsrelevant informasjonsteknologi 

   Kvadsheim, Henrik; Claussen, Tor (Research report, 1992)
  • Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet? 

   Hansen, Kåre; Kvadsheim, Henrik (Research report, 2008)
   En sentral aktør i forbindelse med håndtering og oppfølging av det norske permitteringsinstituttet er de lokale NAV-kontorene. I henhold til egne regler har NAV-kontorene ansvaret for å behandle søknader om dagpenger fra ...