• Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren 

   Gitlesen, Susanne; Lyng, Kari-Anne; Callewaert, Pieter; Krøvel, Anne Vatland (Research report, 2019)
   Hovedmålet med dette kvalifiseringsprosjektet har vært å vurdere om separering av husdyrgjødsel fra storfe og gris i en våt og en tørr fraksjon før behandling i biogassanlegg, vil kunne bidra til å løse noen av landbrukets ...
  • Legionella pneumophila in Municipal Shower Systems in Stavanger, Norway; A Longitudinal Surveillance Study Using Whole Genome Sequencing in Risk Management 

   Krøvel, Anne Vatland; Bernhoff, Eva; Austerheim, Elin; Soma, Markus Andre; Romstad, Monica Regine; Löhr, Iren Høyland (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Following an incidence of Legionnaires disease (LD) in 2007, where a municipal shower system was the likely source of infection, Stavanger municipality initiated a surveillance program for Legionella as part of establishing ...
  • Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer 

   Skotnes, Ruth Østgaard; Hansen, Kåre; Krøvel, Anne Vatland (Research report, 2020)
   Denne rapporten formidler funn fra prosjektet «Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer i norske kommuner», gjennomført av en tverrfaglig prosjektgruppe ved NORCE fra august 2017 til mai 2020. Prosjektet ble gjennomført ...
  • Risk and Crisis Communication about Invisible Hazards 

   Skotnes, Ruth Østgaard; Hansen, Kåre; Krøvel, Anne Vatland (Journal article, 2021)
   This article discusses differences between invisible and visible hazards, and how these differences can affect risk and crisis communication. Invisible hazards are risks that we cannot see, and often cannot touch, taste, ...