• Agriculture in transition: New strategies for the promotion of occupational health and safety. 

   Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari; Rommetvedt, Hilmar; Stræte, Egil Petter (Chapter, 2021)
   It is well documented that farming is a high-risk industry in terms of fatalities and injuries, and with numerous risk factors associated with operating the farm. It has also proved difficult to find evidence for the ...
  • Agriculture into the Future: New Technology, New Organisation and New Occupational Health and Safety Risks? 

   Holte, Kari Anne; Follo, Gro Irene; Kjestveit, Kari; Stræte, Egil Petter (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Agriculture is a hazardous industry, with a high frequency of injuries. As working life has changed over the last decades, so has also agriculture. In Norway, farm size has increased, and agriculture has become technology ...
  • Aldring og helse på sokkelen - et brukerstyrt innovasjonsprosjekt 

   Lie, Terje; Tikkanen, Tarja; Kjestveit, Kari (Research report, 2007)
   Prosjektet Aldring og helse er et samarbeidsprosjekt mellom syv bedrifter i oljevirksomheten, arbeidstaker-, arbeidsgiverorganisasjoner og forskningsmiljø. Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut tiltak med sikte på at ...
  • The concept of human factors - a discussion of risk assessments 

   Kjestveit, Kari; Allred, Kirsten B.; Nesvåg, Sverre M. (Research report, 2003)
   Focus on human factors is of increasing interest in the petroleum industry today. Accident investigations show that the human and organizational aspect is present in most incidents, but that it is hard to predict the ...
  • En kartlegging av norske forskningsmiljøer innen samfunnssikkerhet og risiko. Fellesrapport IRIS/IFE. 

   Kjestveit, Kari; Junge, Amund; Lunde-Hanssen, Linda Sofie (Research report, 2007)
   Dette er en kunnskapsoversikt over norske forskningsmiljøer innenfor samfunnssikkerhet og risiko. Forskningsmiljøene representerer både universiteter/høyskoler og forskningsgrupper som er tilknyttet disse, i tillegg til ...
  • Evaluering av midtmarkering på veg: E 39 i Vest-Agder 

   Kjestveit, Kari; Berg, Christin; Langeland, Anders; Normark, Eva (Research report, 2007)
   I slutten av september 2007 satte Statens vegvesen opp en midtmarkering i plast langs E 39 i Songdalen kommune i Vest-Agder. Midtmarkeringen er montert på en strekning over 2 km, og er et forsøk med ubestemt tidshorisont. På ...
  • Exploring the complexity of hydrogen perception and acceptance among key stakeholders in Norway 

   Høyland, Sindre Aske; Kjestveit, Kari; Skotnes, Ruth Østgaard (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article explores the complexity of factors or mechanisms that can influence hydrogen stakeholder perception and acceptance in Norway. We systematically analyze 16 semi-structured in-depth interviews with industry ...
  • Forebygging av vold i det offentlige rom 

   Kjestveit, Kari (Research report, 2010)
   Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Stavanger kommune og er en redegjørelse i forhold til forebygging av vold og skader som følge av vold. Rapportens tema avgrenser seg til vold mellom to eller flere personer, og som ...
  • Fra ung og naiv til gammel og klok: En verktøykasse for skadeforebygging i bygg og anlegg 

   Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari (Research report, 2013)
   Dette er den siste leveransen i prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv”, som er finansiert av Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Denne delen av prosjektet består ...
  • Integrering av HMS i bygge- og anleggsprosjekt ved bruk av Building Information Modelling (BIM): Et forprosjekt om barrierer og muligheter 

   Holte, Kari Anne; Gressgård, Leif Jarle; Kjestveit, Kari (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer funnene fra et forprosjekt som hadde som målsetning å undersøke hvordan HMS‐utfordringer i bygg og anlegg kan inkluderes i BIM‐modeller. Forprosjektet er utført på vegne av Byggenæringens ...
  • Kartlegging av arbeidsmiljøarbeid i 74 barnehager 

   Øyeflaten, Irene Larsen; Kjestveit, Kari; Skagseth, Martin; Labriola, Merete; Holte, Kari Anne (Research report, 2024)
   Formålet med dette kartleggingsprosjektet var å besvare følgende problemstilling: Hvordan har tiltakene i bransjeprogrammet bidratt til IA-avtalens mål om å bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og hindre frafall på kort ...
  • Kunnskapsoversikt Samfunnssikkerhet og risiko 

   Kjestveit, Kari; Junge, Amund (Research report, 2007)
   På oppdrag fra Norges forskningsråd har IRIS kartlagt norsk forskning innenfor samfunnssikkerhet og risiko, fortrinnsvis innenfor samfunns-/rettsvitenskapelig retning. Etter en generell kartlegging av aktuelle miljøer ...
  • Læring av hendelser i Statiol 

   Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine (Research report, 2011)
   Petroleumstilsynet (Ptil) har pålagt Statoil å gjennomføre oppfølgende studier etter hendelsen med brønn C06A på Gullfaks den 19. mai 2010. Denne rapporten er en del av Statoils oppfølging og den beskriver resultatene fra ...
  • Occupational injury rates among Norwegian farmers: A sociotechnical perspective 

   Kjestveit, Kari; Aas, Oddfrid; Holte, Kari Anne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Introduction: This study addressed relative injury risk among Norwegian farmers, who are mostly self-employed and run small farm enterprises. The aim was to explore the relative importance of individual, enterprise, and ...
  • Opplevd risiko og boligsikkerhet 

   Kjestveit, Kari; Allred, Kirsten B. (Research report, 2003)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) våren 2003. Rapporten har til hensikt å belyse litteratur som kan være tjenlig for Direktoratets arbeid innen boligsikkerhet og den ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen 

   Wiencke, Hermann Steen; Tunes, T.E.; Kjestveit, Kari (Research report, 2007)
   Rapporten dokumenterer gjennomføring og resultater fra prosjektet "Risiko- og sårbarhetsanalyse i Stavangerregionen".
  • Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. 

   Kjestveit, Kari; Ellingsen, Kjersti Lunde; Holte, Kari Anne (Research report, 2010)
   Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv”, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. ...
  • Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Kjestveit, Kari; Holte, Kari Anne (Research report, 2012)
   Denne rapporten inneholder bygge- og anleggsbransjens egne forslag til tiltak for å redusere ulykker og skader blant unge arbeidstakere. Dette er den femte leveransen fra prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – ...
  • Unge arbeidstakere i bygg og anlegg -fra skole til arbeidsliv. 

   Høydal, Roar; Kjestveit, Kari; Holte, Kari Anne (Research report, 2007)
   Denne rapporten inneholder resultater fra første trinn i prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv”, og er første leveranse til Fondet for regionale verneombud.
  • Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv 

   Kjestveit, Kari; Skaugen, Britt Hege; Holte, Kari Anne (Research report, 2008)
   Denne rapporten inneholder resultater fra trinn 2b i prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv”, og er den andre leveransen til Fondet for regionale verneombud. Trinn 2b har bestått av en ...