• Biological intercalibration: Invertebrates 2020 

   Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport, Research report, 2020)
   The 24th biological intercalibration of invertebrates in ICP Waters included three laboratories. The intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries, to ensure high quality data in the ICP ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Blekeprosjektet 2014–2017 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian; Postler, Christoph; Vollset, Knut; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Helle, Turid M.; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik S.; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Bleka i Byglandsfjorden er en relikt laks som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann. Dette gjør den til en av Norges mest spesielle fiskebestander med høy vernestatus. Bleka ble nesten utryddet av de samlede effektene ...
  • Bunndyrundersøkelser i vassdrag på Sunnmøre høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Lucien Bodin, Christian; Mjelde Hanssen, Erlend; Svanevik Landås, Torunn; Johannessen, Arne (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   NORCE LFI undersøkte vannkvaliteten i elleve lakseførende vassdrag på Sunnmøre ved innsamling av bunndyrprøver høsten 2020. Både forsuringsindekser og eutrofieringsindeks tydet på god vannkvalitet ved de fleste lokalitetene. ...
  • Effekter på bunndyr i Kvina etter regulering 

   Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2010)
   Formålet med prosjektet var å undersøke effekter på bunndyrfaunaen i Kvina etter regulering. Siden det ikke fantes data fra før utbyggingen, ble det bestemt å sammenligne Kvina med den uregulerte Lygna. Det ble også bestemt ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, 1999 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Johannessen, Arne; Raddum, Gunnar (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 1999)
   Torvedalstjørni ble prøvefisket med nordisk garnserie i september 1999. I tillegg ble tilløpsbekkene undersøkt med elektrisk fiske samt bonitert til samme tidspunkt. Undersøkelsene omfattet en gransking av fiskebestanden, ...
  • Undersøkelse av bunndyrfaunaen i forbindelse med utvidelse av lveland kraftverk. 

   Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Anleggsarbeidet i forbindelse med utvidelsen av lveland kraftverk har ikke påvirket bunndyrfaunaen i restfeltet av Otra nedenfor Gåseflådammen. 'Principle Curves' analysen (PRC) viste ingen signifikant endring i bunndyrsamfunnet ...
  • Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011–2012 

   Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2013)
   Bunndyrsamfunnet i terskelbassenget viste en forventet overgang fra et typisk rennende vanns samfunn til et samfunn bestående av arter og grupper som er mer knyttet til stillestående eller sakteflytende vann. Jo lenger ned ...