• En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres likemannstilbudet «Samarbeid om ettervern i Stavanger, Sola og Sandnes kommune», som ble gjennomført i perioden 2019–2021. Likemannstjeneste er et oppfølgingstiltak etter institusjonsbehandling ...
  • Evaluering av Akuttprosjektet, tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Prosjektperiode 2016-2020. 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øyvind; Gamperiene, Migle (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av andre periode av prosjektet Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge, Akuttprosjektet, i arene 2016-2020. Evalueringen har lagt spesiell vekt på å belyse måloppnaelse for ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste 

   Jentoft, Nina (Research report, 2018)
   Dette er et delstudie i prosjektet #drømmejobben foretatt høst/vinter 2017/18. Gjennom intervjuer av sju 15 årige gutter som står foran linjevalget til videregående skole og deres rådgivere, en fokusgruppe på sykepleiestudiet ...
  • Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? Et studie av innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene i tre norske kommuner 

   Jentoft, Nina; Vasstrøm, Mikaela; Aas, Tor Helge (;10/2014, Research report, 2014)
   Denne rapporten er en leveranse på bestilling fra Aust-Agder kompetanse- og utviklingsfond. Utgangspunktet for denne forskningsrapporten er at sam-funnet står overfor betydelige helse- og omsorgsutfordringer blant annet ...
  • Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei 

   Jentoft, Nina; Gundersen, Ellen Dahl; Hellang, Øyvind (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer en kartlegging av 3. års sykepleierstudenters holdninger til og ønske om arbeidsgiver som ferdig utdannet sykepleier. Rapporten presenterer funn og anbefalinger basert på en spørreundersøkelse ...
  • Jobbskolen – et sted som bokstavelig talt redder liv (ref. deltaker) 

   Jentoft, Nina; Hellang, Øivind; Helmersen, Migle (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført denne evalueringen av tiltaket Jobbskolen på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune. Jobbskolen ligger rent organisatorisk til Ungdomsavdelingen i NAV Kristiansand men er et samarbeid mellom NAV ...
  • KUBEN – Mulighetshuset 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert ...
  • Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke 

   Jentoft, Nina; Kjenes Arnesen, Siv Merete; Hellang, Øyvind (Research report, 2019)
   Vest-Agder fylkeskommune utlyste 22. november 2018 et prosjekt hvor de ønsket å få utredet konsekvensene av ordningen med onsdagsfri for de yngste elevene i grunnskolen i flere mindre kommuner på Agder. Målet er å få ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Rekruttering av flyktninger - Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere? 

   Jentoft, Nina; Leer-Helgesen, Arnhild; Helmersen, Migle; Hellang, Øyvind (Research report, 2020)
   Den demografiske utviklingen viser en økende andel eldre som har behov for kommunale tjenester. Sammen med en høy andel deltidsarbeidende betyr det at Agderregionen fremover står overfor en stor utfordring i å rekruttere ...
  • Samhandling mot følgene av barnefattigdom (SAMBA) 

   Garmann-Johnsen, Niels F.; Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina (Research report, 2020)
   Dette prosjektet tar sitt utgangspunkt i et RFF-Agder kvalifiseringsprosjekt: «Samhandling mot følgene av barnefattigdom». I dette prosjektet, SAMBA-Skole, ville vi særlig fokusere på barnefattigdom og utfordringer knyttet ...