• Acoustic telemetry predation sensors reveal the tribulations of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts migrating through lakes 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Vollset, Knut Wiik; Salvanes, Anne Gro Vea; Barlaup, Bjørn; Whoriskey, Kim; Isaksen, Trond Einar; Normann, Eirik Straume; Hulbak, Magnus Andre; Lennox, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Smolt migration through lakes is hazardous, as the predation pressure can be extreme and the hydrology a great contrast to that of a riverine area. However, the mechanisms yielding these challenges have been scarcely ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Postler, Christoph; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua AS gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i 17 anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2020. Dette var første av seks år i et overvåkingsprogram som inngår i prosjektet ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2021. Dette var andre av seks år i et ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2023 

   Kambestad, Marius; Simonsen, Lisa Hansen; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2024)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2023. Dette var fjerde av seks år i et ...
  • Effects of tag type and surgery on migration of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts 

   Lennox, Robert; Stöger, Elisabeth; Dahlmo, Lotte Svengård; Helle, Turid Myklebust; Wiers, Tore; Hanssen, Erlend Mjelde; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Tagging salmon smolts to provide information about the timing of outmigration has been a common approach to monitor phenology and model the risk of encountering stressors. However, the validity of tagging has come under ...
  • Habitatkartlegging i Norddalselva i Fjord kommune i 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Norddalselva i Fjord kommune våren 2021. Hele anadrom strekning ble kartlagt. Norddalselva er relativt stri på hele anadrom strekning. ...
  • Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Samnangervassdraget i Samnanger kommune sommeren og høsten 2021. Anadromt areal i Tysseelva, Storelva og Frølandselva ble kartlagt. I ...
  • Kartlegging av sjøørretvassdrag i Ørsta i 2022 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Simonsen, Lisa Hansen; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» er et prosjekt ledet av organisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre og finansiert av Hofseth Aqua AS med en rekke offentlige bidragsytere. Norwegian Research Centre ved faggruppen Laboratorium ...
  • Otra – Habitatkartlegging av lakseførende strekning og i utvalgte bekker i 2020 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Velle, Gaute; Helle, Turid Myklebust; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   NORCE LFI fikk i mars 2020 i oppdrag fra Otra Laxefiskelag å kartlegge anadrom strekning inkludert utvalgte sidebekker i Otra. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for laks ...
  • The quest for successful Atlantic salmon restoration: perspectives, priorities, and maxims 

   Lennox, Robert; Alexandre, Carlos M; Almeida, Pedro R; Bailey, Kevin M.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Bøe, Kristin; breukelaar, Andre; Erkinaro, Jaakko; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven-Erik; Halfyard, Edmund; Hanssen, Erlend Mjelde; Karlsson, Sten; Koch, Stephanie; Koed, Anders; Langåker, Roy, M; Lo, Håvard; Lucas, Martyn C.; Mahlum, Shad Kenneth; Perrier, Charles; Pulg, Ulrich; Sheehan, Timothy F.; Skoglund, Helge; Svenning, Martin; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute; Whoriskey, Frederick G.; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Atlantic salmon is often a focal species of restoration efforts throughout the north Atlantic and it is therefore an excellent case study for how best to design programmes to address and mitigate threats and correct ...
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Målet for redningsaksjonen er å reetablere Vossolaksen som en selvreproduserende og høstbar bestand som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Med grunnlag i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon og ...
  • Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 

   Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Vannføringen i Vosso er den største driveren når det gjelder vanntransport (strømretning og -styrke) gjennom bassenget i Evangervatnet og sundet mellom Hernes og Fadnes. Det er registrert liten eller ingen effekt av ...
  • Validating timing of salmon smolt runs obtained by telemetry studies 

   Hulbak, Magnus Andre; Hanssen, Erlend Mjelde; Lennox, Robert; Salvanes, Anne Gro Vea; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gharbi, Naouel; Nilsen, Tom Ole; Vollset, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Telemetry tags are increasingly used in management to monitor the migration timing of Atlantic salmon smolts (Salmo salar L.). It has been postulated that (1) effects from tagging and handling may alter migration behaviour, ...
  • Vannføringsforhold og utvandring av smolt på strekningen mellom Almelid og Hellandsfossen i Modalselva 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hanssen, Erlend Mjelde; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten er et supplement til rapporteringen av Hellandsfoss kraftverk sine effekter på fiskebiologiske forhold i Modalselva. Forholdene nedstrøms kraftverket er tidligere beskrevet og publisert (Gabrielsen et al. ...
  • Vurdering av overlevelsen til laksesmolt i Tysseelva ved bruk av akustisk telemetri Pilotstudie 2022 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Berhe, Saron; Hanssen, Erlend Mjelde; Nilsen, Cecilie Iden; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lennox, Robert J.; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   NORCE LFI fikk i mars 2022 en henvendelse fra Eviny v/Sissel H. Mykletun om å utføre undersøkelser for å prøve og avklare om laksesmolten overlever utvandringen ned Samnangervassdraget. Eviny har et elvekraftverk (Tyssefossen ...