• Forventningsbarometer for Nord-Norge 2020 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Kyllingstad, Nina (Research report, 2020)
   Sammenliknet med forrige runde av dette prosjektet har det vært en negativ utvikling på så å si alle næringslivsparameter som vi har undersøkt. 58 prosent av respondenten i denne runden forventer noen eller stor nedgang ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2021 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Fresvik, Annette; Myhr, Sindre (Research report, 2021)
   Rapporten er tredje utgave av Forventningsbarometer for Nord-Norge, gjennomført på oppdrag av Sparebank 1 Nord-Norge. Undersøkelsen kartlegger bedrifters og offentlige aktørers forventninger på en del sentrale indikatorer ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Myhr, Sindre; Kårtveit, Bård (Research report, 2022)
   Det forventes en svakt positiv utvikling i landsdelen framover. Sammenlignet med forrige utgave har respondentene i privat sektor i årets undersøkelse litt høyere forventninger til den økonomiske utviklingen i landsdelen ...
  • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2022)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder befolkningens behov for og tilgang av boliger i nåtid og framtid. Spesielt er dette viktig når det gjelder eldrebefolkningen og dennes behov for tilpasset og tilgjengelig bolig. ...
  • Modell: Tilgjengelige boliger for eldre 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2021)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder eldrebefolkningens behov for og tilgang av tilgjengelige boliger i nåtid og framtid. Vi har i dette prosjektet, i samarbeid med Eigersund kommune, utviklet et modell-verktøy til ...
  • Sjømatleverandørnæringen 2021: Oversikt og analyse 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Landazuri Concha, Ursula Alejandra; Erraia, Jonas; Iversen, Audun (Research report, 2021)
   Denne analysen av direkte (spesialiserte) leverandører til sjømatnæringen ("sjømatleverandørene") er en delrapport i prosjektet Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020-2022 som finansieres av ...
  • Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin (Research report, 2022)