• Analyse av innovative økosystem relatert til ny areal- og energiintensiv virksomhet i Rogaland 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld (Research report, 2022)
   Rogaland fylkeskommune har engasjert NORCE for å bidra med analyser relatert til arbeidet med regionalplan for areal og kraftkrevende virksomhet. Første delrapport ble levert i juni 2022 og handlet om kompetansebehov, areal ...
  • Evaluering av prosjektet Energihovedstaden 2021/2022 

   Fjelldal, Øystein Martin; Blomgren, Atle (Research report, 2023)
   Stavangerregionen har et næringsliv som er tett knyttet til olje- og energibransjen, noe som gir både muligheter og utfordringer. Koronaepidemien våren 2020 viste regionens sårbarhet for svingninger i petroleumsnæringen ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2020 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Kyllingstad, Nina (Research report, 2020)
   Sammenliknet med forrige runde av dette prosjektet har det vært en negativ utvikling på så å si alle næringslivsparameter som vi har undersøkt. 58 prosent av respondenten i denne runden forventer noen eller stor nedgang ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2021 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Fresvik, Annette; Myhr, Sindre (Research report, 2021)
   Rapporten er tredje utgave av Forventningsbarometer for Nord-Norge, gjennomført på oppdrag av Sparebank 1 Nord-Norge. Undersøkelsen kartlegger bedrifters og offentlige aktørers forventninger på en del sentrale indikatorer ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Myhr, Sindre; Kårtveit, Bård (Research report, 2022)
   Det forventes en svakt positiv utvikling i landsdelen framover. Sammenlignet med forrige utgave har respondentene i privat sektor i årets undersøkelse litt høyere forventninger til den økonomiske utviklingen i landsdelen ...
  • Grønn omstilling blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i Rogaland. Status, motiver og barrierer for grønn omstilling i ulike næringer. 

   Harstad, Anne Marthe; Meland, Kjersti V.; Smeland, Adelhei; Fjelldal, Øystein Martin (Research report, 2023)
   Resultater fra undersøkelsen av grønn omstilling blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i Rogaland viser at industrien i størst grad, og primærnæringene og varehandel i minst grad har gjennomført grønn omstilling. Videre ...
  • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2022)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder befolkningens behov for og tilgang av boliger i nåtid og framtid. Spesielt er dette viktig når det gjelder eldrebefolkningen og dennes behov for tilpasset og tilgjengelig bolig. ...
  • Modell: Tilgjengelige boliger for eldre 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve (Research report, 2021)
   Kommunene behøver oversikt når det gjelder eldrebefolkningens behov for og tilgang av tilgjengelige boliger i nåtid og framtid. Vi har i dette prosjektet, i samarbeid med Eigersund kommune, utviklet et modell-verktøy til ...
  • Sirkulære Sunnfjord 

   Fresvik, Annette; Harstad, Anne Marthe; Fjelldal, Øystein Martin; Austrheim, Elisabeth (Research report, 2022)
  • «Sirkulære Sunnfjord»– Sluttrapport 

   Fresvik, Annette; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld; Fjelldal, Øystein Martin; Harstad, Anna Marthe (Research report, 2022)
   Denne rapporten er den siste i «Sirkulære Sunnfjord» prosjektet. Prosjektet har som mål å bidra til å gjøre Sunnfjord kommune mer bærekraftig og sirkulær ved å identifisere verdikjeder som er egnet for sirkulærøkonomi, ...
  • Sjømatleverandørnæringen 2021: Oversikt og analyse 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Landazuri Concha, Ursula Alejandra; Erraia, Jonas; Iversen, Audun (Research report, 2021)
   Denne analysen av direkte (spesialiserte) leverandører til sjømatnæringen ("sjømatleverandørene") er en delrapport i prosjektet Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020-2022 som finansieres av ...
  • Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin (Research report, 2022)