• Arbeidslivsforskningens fremtid i Norge 

   Claussen, Tor (Research report, 2000)
   Denne rapporten er utformet med bakgrunn i et utredningsoppdrag som har tatt for seg arbeidslivsforskningens fremtid i Norge. Utredningsoppdraget har inkludert en utredning av Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) plass som ...
  • BU-2000 Sluttrapport 

   Claussen, Tor (Research report, 2001)
   Rogalandsforskning (RF) har gjennomført et vel 5-års samarbeid med NHOs arbeids-miljøfond og Norges forskningsråd rettet mot integrering av bedriftsutvikling og arbeidsmiljø med vekt på organisatorisk arbeidsmiljø. I en ...
  • Enterprise development in networks 

   Claussen, Tor (Research report, 1997)
   This paper describes a research project that deals with the challenges facing local traditions of working lite confronted with the demands from international management concepts, such as Total Ouality Management (TOM) and ...
  • Fremdriftsrapport for BU 2000 ved Rogalandsforskning våren 1996 

   Claussen, Tor (Research report, 1996)
   Inneholder fremdriftsrapportering til Norges forskningsråd fra RFs BU 2000 modul. Rapporten inkluderer rapportering fra alle 3 nettverkene og fellesprosjektet i BU 2000.
  • Kreative næringer i Rogaland 

   Jøsendal, Kari; Berg, Christin; Claussen, Tor (Research report, 2004)
   Kreative næringer har de senere år fått økende oppmerksomhet i Europa, USA og Asia. Hva de ulike land velger å inkludere i de kreative næringene kan variere. Imidlertid inneholder flere analyser som er gjort av disse ...
  • Muligheter og utfordringer for u-landsrelevant informasjonsteknologi 

   Kvadsheim, Henrik; Claussen, Tor (Research report, 1992)
  • Regionalt fremsyn Vestlandet 

   Claussen, Tor (Research report, 2003)
   Denne rapporten er utformet som en del av et forprosjekt hvor målet har vært å klarlegge mulighetene for å etablere et regionalt fremsynsprosjekt på Vestlandet. Forprosjektet tar for seg mulighetene for etablering av et ...
  • Talent eller klient? 

   Tungland, Else M.; Smith-Solbakken, Marie; Claussen, Tor (Research report, 1996)
   Fokus i denne studien har vært unge stoffmisbrukere. Hittil har forskning om stoffmisbruk i stor grad vært fokusert på psykisk og fysisk avhengighet, eller man har tatt utgangspunkt i psykologiske forklaringer som ...
  • Utvikling av koalisjon/partnerskap - aksjonsforskningserfaringer 

   Claussen, Tor; Haga, Trond (Research report, 2006)
   I det følgende vil erfaringer med etablering av nye samarbeidsformer mellom næringsliv, forskning og offentlige aktører være fokus. Konteksten er regional, hvor region i denne sammenheng er to fylker, henholdsvis Hordaland ...
  • Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland status og muligheter 

   Claussen, Tor (Research report, 2002)
   Denne rapporten skal analysere status for Utviklingskoalisjonen høsten 2002, samt antyde noen muligheter og barrierer fremover. Rapporten vil beskrive bakgrunn og utviklingsfo rløpet for koalisjonen. I tillegg vil den peke ...