• Arbeidsmiljø, belastningslidelser og helse hos kvinnelige ansatte på sentralsykehuset 

   Mykletun, R.J.; Bru, Edvin; Berge, W.T. (Report, 1993)
   Prosjektet som her rapporteres, fokuserte på sammenhenger mellom arbeidsmiljø, spesielt dets psykososiale og organisatoriske sider, og helse, med særlig vekt på belastnings­lidelser hos kvinnelige ansatte i Sentralsykehuset ...
  • Evaluering av dobbel førerprøve 

   Brønnick, Kolbjørn S.; Boyesen, Marit; Bru, Edvin (Research report, 2000)
   Ved Nærbø trafikkstasjon er det blitt gjennomført dobbel førerprøve, ved at sensor har med to kandidater i bilen. Den ene kandidaten gjennomfører sin oppkjøring før den andre overtar. Dette prosjektet undersøkte i hvilken ...
  • Farlig god sjåfør 

   Brønnick, Kolbjørn; Boyesen, Marit; Bru, Edvin (Research report, 2005)
   Denne prosjektrapporten beskriver delresultater fra et større prosjekt der ulike aspekter ved unge bilføreres forhold til bilkjøring og risiko ble undersøkt. Det ble utforsket i hvilken grad kjørelærere og sensorer ved ...