• Evaluering av dobbel førerprøve 

   Brønnick, Kolbjørn S.; Boyesen, Marit; Bru, Edvin (Research report, 2000)
   Ved Nærbø trafikkstasjon er det blitt gjennomført dobbel førerprøve, ved at sensor har med to kandidater i bilen. Den ene kandidaten gjennomfører sin oppkjøring før den andre overtar. Dette prosjektet undersøkte i hvilken ...
  • Farlig god sjåfør 

   Brønnick, Kolbjørn; Boyesen, Marit; Bru, Edvin (Research report, 2005)
   Denne prosjektrapporten beskriver delresultater fra et større prosjekt der ulike aspekter ved unge bilføreres forhold til bilkjøring og risiko ble undersøkt. Det ble utforsket i hvilken grad kjørelærere og sensorer ved ...
  • Fjernundervisning: "Norsk Historie" i produksjonsfasen 

   Boyesen, Marit (Report, 1993)
   Historisk institutt ved Universitetet i Bergen ut,ubeidet i perioden 1988-91 et tjernundervisningsstudium i norsk historie i samarbeid med NRK og Norsk fjernundervisning. Studiet ble gjennomført i 1992 med ca. 1100 studenter. ...