• Aktivitets- og redegjørelsesplikten i Agder – Hva er status og hvor går veien videre? 

   Jentoft, Nina; Bjørnarå, Helga Birgit; Abdallah, Rasha; Einstabland, Åsta Lovise Håverstad (Research report, 2023)
   NORCE Norwegian Research Centre og Universitetet i Agder (UiA) ved Senter for likestilling (SL), har samarbeidet om denne kartleggingen. SL ønsket en status av likestillingsredegjørelsene i Agder for 2021, og innspill til ...
  • BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse: Resultater fra 2022 

   Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2022)
   Stiftelsen BUA er en fellesorganisasjon for utstyrssentraler og en nasjonal ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. Stiftelsen ...
  • BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse: Resultater fra 2023 

   Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2023)
   Stiftelsen BUA er en fellesorganisasjon for utstyrssentraler og en nasjonal ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke det materielle ...
  • Hot yoga mot revmatiske lidelser 

   Sivertsen, Kristina; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2022)
   Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke effekten av infrarødvarme benyttet i tilknytning til yogaøvelser for mennesker med muskel- og skjelettlidelser i ulike deler av landet. Prosjektet ble startet i 2020 og hadde ...
  • Kunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaer 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Losnedal, Frøy Emilie Wilson; Bjørnarå, Helga Birgit; Jentoft, Nina (Research report, 2023)
   Kunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaer
  • Likestillingsmonitor Agder for perioden 2017–2021 

   Jentoft, Nina; Bjørnarå, Helga Birgit; Sari, Emre (Research report, 2024)
   Dette er den tredje likestillingsmonitoren som lages for Agder basert på Statistisk sentralbyrås (SSBs) likestillingsindikatorer. Den første kom i 2011 og den forrige kom i 2015 og var utarbeidet av Agderforskning. Siden ...
  • Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene 

   Fjelldal, Øystein Martin; Gjerstad, Brita; Bjørnarå, Helga Birgit (Research report, 2023)
   Framover er det forventet å skje store endringer i den demografiske sammensetningen i de fleste kommuner. Dette skaper nye utfordringer mht. kommunenes tjenestetilbud og befolkningens bistandsbehov. Ulike aldersgrupper har ...
  • Reisevaner og holdninger: En befolkningsundersøkelse om reisevaner og holdninger til privatbilbruk blant yrkesaktive i utvalgte bydeler på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim 

   Bjørnarå, Helga Birgit; Leknes, Einar; Pritchard, Ray; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2023)
   I dette delprosjektet har vi undersøkt innbyggernes reisevaner til/fra arbeid i 4 bydeler i Bergen, i Trondheim og på Nord-Jæren, hvordan reisevanene har endret seg og hvilke holdninger disse innbyggerne har til reduksjon ...
  • Sommer i Folkehallene 

   Bjørnarå, Helga Birgit; Thorsteinsen, Kjærsti (Research report, 2023)
   Basert på besvarelser fra 1112 barn og 403 foresatte til yngre barn som besøkte Sommer i Folkehallene sommeren 2023, ser vi at flesteparten av barna deltar i faste fritidsaktiviteter og i sport/idrett, men med høyere ...