• Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

      Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-09-30)
      Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...