• Undersøkelser i Åmselva 2015. Gytefisktelling, ungfisk, substrat 

      Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Stranzl, Sebastian; Bret, Joachim (Research report, 2015)
      Høsten 2015 ble det gjennomført gytefisktelling, ungfiskundersøkelse ved el-fiske og vurdering av substratforhold i Åmsvassdraget. Gytefisktellingen ble gjennomført etter initiativ og bestilling fra Vindafjord jakt- og ...