• Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1 

      Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2012)
      Vestavind Offshore AS fikk konsesjon for offshore vind parken Havsul 1, høsten 2009. Det er i samsvar med krav i konsesjonen utarbeidet et godkjent Miljøovervåkingsprogram (MOP). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ...