• Årsstatistikk fra legevakt 2016 

      Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report; Peer reviewed, 2017-05-18)
      Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...