• Evaluering av Østre Agder 

      Kyllingstad, Nina; Normann, Roger; Zyzak, Barbara (;1/2017, Research report, 2017)
      Denne rapporten er en evaluering av styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder. Rapporten er basert innsamlede data fra alle regionråd i Norge, dokumentstudier, ...