• Dalaneklynger.no ? 

   Askevold, Emma Olivieri; Monsen, Hans; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   Forstudien drøfter regionalt næringssamarbeid i lys av nyere teorier om næringsklynger og deres rolle for nyskaping og nyetablering i geografisk avgrensede produksjonsmiljøer. Studien består av to hovedelementer: • Først ...
  • Energiplan for Jærregionen 

   Farsund, Arild Aurvåg; Storås, Harald (Research report, 2000)
   I denne rapporten presenteres det metodiske og faglige grunnlaget for arbeidet med energiplan for Jærregionen. Rapporten har fire hovedkapitler: 1. Innledning og metodisk tilnærming 2. Nasjonale rammebetingelser 3. I ...
  • Hvor ble de av? En studie av mobilitetsmønstre blant unge i Kristiansand bo- og arbeidsmarkedsregion et-ter videregående skole 

   Guribye, Eugene; Hidle, Knut; Vangstad, Arild (;2/2014, Research report, 2014-04)
   Dette prosjektet er finansiert av Sørlandet Kompetansefond og inngår i Agderforsknings Program for levekårsforskning: Agders uutnyttede ressurser. Funnene i prosjektet er også relevante for Agderforsknings program AgderKomp. ...
  • Sommersesongens reisevaner på Jæren 

   Berg, Christin (Research report, 2000)
   På vegne av sekretariatet for Transportplan for Nord-Jæren, har RF - Rogalandsforskning gjennomført en oppfølgingsundersøkelse av reisevaneundersøkelsen for Jæren 1998. Målet med undersøkelsen har vært å få økt innsikt i ...