• Det regionale innovasjonssystemet i Agder 

      Rypestøl, Jan Ole (;2/2018, Research report, 2018-05)
      Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Sparebanken Sør og søker å svare på tre utfordringer. De tre utfordringene er: 1. Å sammenstille forskningslitteratur og empirisk materiale som kan bidra til å forstå de ...