• Reetablering av sjøaure, laks og ål i Nesttunvassdraget 

   Pulg, Ulrich; Lehmann, Gunnar Bekke (Research report, 2013)
   En rekke interessegrupper (sportsfiskere og naturverner) og vannregionsmyndighetene (Bergen kommune, Fylkeskommune) har foreslått å reetablere laks, sjøaure, ål og eventuell elvemusling i Nesttunvassdraget. Ideen er gammel ...
  • Sjøaurehabitat i Aksnesvanssdraget 

   Pulg, Ulrich; Lehmann, Gunnar Bekke; Fagard, Pierre (Research report, 2013)
   Aksnesvassdraget ligger i Rogaland og strekker seg over Karmøy og Haugesund kommune. Den opprinnelig anadrome delen vurderes å ha en samlet lengde på 7.500 m (flere løp) og et elveareal på 14.000 m2. I tillegg kommer et ...