• Distriktskommunen som næringsutvikler 

      Aarsæther, Nils; Bye, Geir; Myhr, Sindre (Research report, 2020)
      Kartlegginga av distriktskommunenes rolle i næringsutvikling baserer seg på innkomne svar på et spørreskjema stilet til 175 distriktskommuner. Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2020, og rapporten er ferdigstilt mars ...