• Bedriftsutvikling på norsk 

      Hansen, Kåre (Research report, 2000)
      Dette er sluttrapporten fra følgeforskningen av OPUS. Rapporten inneholder en vurdering av programmet, samt innspill og anbefalinger i forhold til gjennomføring av bedriftsutviklings­programmer av denne typen. Vurderingen ...