• Arbeidsorganisering og personalutvikling 

   Nybø, Geir; Hansen, Kåre (Research report, 2000)
   Rapporten viser resultater fra en av to spørreskjemaundersøkelser i en av de 5 bedriftene som deltar i et prosjekt omkring arbeidsorganisering og personalutvikling. Rapporten gir en enkel og ukommentert presentasjon av ...
  • Arbeidsorganisering, ledelse og personalutvikling 

   Nybø, Geir; Hansen, Kåre (Research report, 2000)
   Rapporten viser resultater fra en av to spørreskjemaundersøkelser i en av de 5 bedriftene som deltar i et prosjekt omkring arbeidsorganisering og personalutvikling. Rapporten gir en enkel presentasjon av resultater i form ...