• Påvirkning av krypsiv på anadrom fisk og biologisk mangfold av bunndyr 

      Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir (Research report, 2014)
      Hovedformålet med denne undersøkelsen har vært å finne effekter av krypsiv på anadrom fisk, samt effekter på biologisk mangfold av bunndyr og tettheter av bunndyr. Krypsiv kan være et problem for gytende fisk dersom ...