• Perfluorerte forbindelser ved Bergen lufthavn Flesland 2019 

   Haave, Marte; Velle, Gaute (Research report, 2019)
   På oppdrag fra Avinor har NORCE Norwegian Research Centre, avdeling Miljø undersøkt perfluoralkylforbindelser og fluortelomersulfonater (PFAS) i utvalgte organismer ved Bergen lufthavn Flesland, som et ledd i miljøovervåkningen ...
  • Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl ved Fonnesflaket i Lindås 2016 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2016)
   På oppdrag fra Nordhordland Utviklingsselskap IKS har Uni Research Miljø, SAM-Marin utført prøveinnsamling i området ved Fonnesflaket og Drogeflua våren 2016, i den hensikt å få en preliminær vurdering av forurensningssituasjonen. ...