• MOM C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tranøya, nordøst for Vallersund i Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Gjessingen i Åfjord kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Gjessingen i Flesafjorden i Åfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Furevika i Vilnesfjorden, Fjaler kommune i 2011 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Furevika i Vilnesfjorden, Fjaler kommune. Innsamlingene ble gjennomført 29. november 2011. På samme tokt ble det også tatt ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Nordalsfjord i Nordalsfjorden, Flora kommune i 2011 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved utslippspunketet for settefiskanlegget Nordalsfjord som ligger i Nordalsfjorden, Flora kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Svinøy i Vilnesfjorden, Fjaler kommune i 2011 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Svinøy i Vilnesfjorden, Fjaler kommune. Innsamlingene ble gjennomført 29. november 2011. På samme tok ble det også tatt ...
  • MOM-C undersøkelse ved Masterholmen i Roan kommune, desember 2011 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokalitetene Masterholmen I & II, samt Buholmen, en ny lokalitet som ønskes tatt i bruk, i Roan kommune. Formålet med undersøkelsen var å ...