• Kartlegging av utvalgte sjøaurebekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016. 

      Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Haraldstad, Tormod; Hindar, Kjetil (Research report, 2017)
      Det ble utført en kartlegging av det fysiske habitatet i alt 19 bekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016. I tillegg ble det utført et elektrisk fiske og tatt vannprøver i noen av de samme bekkene samt i noen andre ...