• Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011–2012 

      Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn (Research report, 2013)
      Bunndyrsamfunnet i terskelbassenget viste en forventet overgang fra et typisk rennende vanns samfunn til et samfunn bestående av arter og grupper som er mer knyttet til stillestående eller sakteflytende vann. Jo lenger ned ...