• Marin Overvåking Hordaland 

      Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2019)
      Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på biologiske og fysisk-kjemiske parametere. Overvåkingen omfatter ...