• Farefull ferd mot toppen 

      Brandser, Gry; Sümer, Sevil (Research report, 2016)
      Formålet med denne studien er å fremskaffe ny kunnskap om bakenforliggende institusjonelle og kulturelle årsaker til den lave andelen kvinner i forskning og forskningsledelse ved tre forsknings‐ og utdanningsinstitusjoner: ...