• Undersøkelser i Jørpelandsåna 2015 

      Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik S.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Wiers, Tore (Research report, 2016)
      Denne rapporten oppsummerer undersøkelser som har vært gjennomført i Jørpelandsåna i 2015. Rapporten beskriver vannkjemiske forhold, bunndyrundersøkelser, fiskeundersøkelser og oppfølging av habitattiltak (utlagt gytegrus).