• Overvåking av Jærvassdragene 2010 

      Molversmyr, Åge; Bergan, Morten A. (Research report, 2011)
      International Research Institute of Stavanger (IRIS) har har i samarbeid med NIVA utført overvåking av innsjøer og elver Jærvassdragene, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Sen inngåelse av avtale gjorde at prøvetaking ...