• Lokalt folkestyre AS: Eierskap og styringsroller i kommunale selskap 

      Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene (Research report, 2008)
      Etableringen av kommunale selskap har ført til en debatt både om politisk styring og kontroll av selskapene og rundt betydningen av formell organisering. Bakgrunnen for debatten er at kommunale selskap etter hvert utgjør ...