• Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder 

      Mykletun, Arnstein; Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell (Research report, 2014)
      Den 1. mail 2008 iverksatte Mandal kommune «Tillitsprosjektet», hvor ansatte fikk egenmeldingsrett i inntil ett år. Kommunene implementerte samtidig et IKT‐verktøy og prosedyrer for oppfølging av ansatte under sykmelding ...